Assistansbolag | Pan-anställning

Assistansbolag

Ett assistansbolag är ett företag som hjälper individer som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Assistansbolaget anställer bland annat personliga assistenter som hjälper brukaren med den dagliga livsföringen, tex. matlagning och att handla.

För att en person ska ha rätt till personlig assistans krävs att man är beviljad assistansersättning, detta beslutas av Försäkringskassan eller i vissa fall av kommunen. Brukaren kan själv bestämma vem som ska anordna assistansen, om man skall anlita ett privat assistansbolag eller sin kommun. I valet av assistansbolag upplever många svårigheter, vem tillfredsställer mina behov på bästa sätt?

Anställningsvillkoren för assistenterna varierar mycket beroende på vilken utförare man väljer. Det är viktigt att man väljer ett bolag som ger bra löner för då blir det enklare att hitta bra assistenter samt få dem att stanna kvar hos den assistansberättigade.

Assistansförmedling.se – Hjälper dig hitta rätt assistansbolag

Idag finns över 1000 assistansbolag i landet och kvaliteten på bolagen kan variera stort. Även om många assistansbolag är mycket seriösa kan det vara svårt att veta vilket bolag som passar in i ens vardagssituation på bästa sätt. Det är viktigt att man pratar med flera bolag och på så vis försöker bilda sig en uppfattning kring vem man tror kan göra det bästa jobbet.

Ett annat bra alternativ är att ta hjälp av Assistansförmedling, de erbjuder kostnadsfri hjälp med att hitta de bolag som har störst potential att tillfredsställa ens behov. Här får man även hjälp med bland annat löneförhandling åt assistenterna. Även du som inte har assistansersättning beviljad idag kan ta hjälp av Assistansförmedling, de hjälper dig att komma i kontakt med ett assistansbolag som kostnadsfritt hjälper till med ansökan av assistansersättning.

Assistansbolag eller kommunen

Det finns olika alternativ för en brukare vid val av anordnare som ett privat assistansbolag, kommunen, kooperativ eller så kan brukaren själv vara sin egen arbetsgivare.

Om du som anhörig till en brukare jobbar som personlig assistent via kommunen går du oftast på ett så kallat PAN-avtal. Detta avtal ger dig inte rätt till någon OB-ersättning. Som anhörig får man därmed inte något extra betalt då man jobbar kvällar och helger. Tar du däremot hjälp av ett privat assistansbolag så har du rätt till OB-ersättning. En annan stor fördel med att anlita ett assistansbolag är att man har mycket större möjlighet att bestämma vilka personliga assistenter som skall anställas.

Att personkemin mellan brukare och assistent fungerar är förstås en förutsättning för att assistansen skall fungera optimalt. De privata bolagen har inga LAS-listor att följa vilket gör det mycket enklare för dem att verkligen anställa de assistenter brukaren vill ha vid sin sida.

Ett assistansbolag erbjuder oftast hjälp med allt som rör praktisk assistans men även kontakt med myndigheter, ansökningar, rådgivning m.m. Som egen arbetsgivare sköter man hela processen själv, tex ansökan av assistansersättning/fler assistanstimmar, anställning av assistenter, schemaläggning och fördelning av arbetsuppgifter. Som egen arbetsgivare sköter du förstås även all administration och utbetalning av löner.

Från 1 januari 2011 gäller nya regler för assistansbolagen. Numer krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva verksamhet inom personlig assistans. Socialstyrelsen har fått in över 1100 ansökningar från bolag som vill få tillstånd att agera assistansbolag.

Assistansförmedling hjälper brukare i hela Sverige, som exempelvis: Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping, Norrköping, Växjö, Borås, Kalmar, Uppsala, Helsingborg, Västerås, Örebro, Skåne, Jönköping, Lund, Umeå, Gävle, Södertälje, Eskilstuna, Täby, Kalmar.