Assistansbolag | Pan-anställning

PAN-anställning

Många anhöriga upplever att de har dåliga villkor via kommunen och det beror till stor del på att man som anställd via kommunen oftast inte har rätt till OB och övertidsersättning. Detta beror på att man har en särskild PAN-anställning som anhörig. Väljer man däremot ett privat assistansbolag så har man mycket större möjligheter till bra villkor även som anhörig.

PAN-anställning är en anställningsform som kommunen tillämpar när en anhörig skall jobba som personlig assistent. Som PAN-anställd är man knuten till en specifik brukare och upphör brukarens assistans så upphör även PAN-anställningen. Detta gör att kommunen inte är skyldig att ordna en ny anställning åt den PAN-anställde. Det är inte helt enkelt att som anhörig få jobba som assistent via kommunen eftersom kommunen måste följa sina LAS-listor. Det är alltså PAN-avtalet som gör det möjligt för anhöriga att anställas via kommunen.